Dopingaineet

Tämän osion artikkeleista voit lukea, millaisia terveysvaikutuksia dopingaineiden käytöllä on.

Alla olevasta pikatietotaulukosta löydät tiivistettynä yleisimmin käytetyt dopingaineet. Sinisiä palloja napsauttamalla voit lukea jokaisen aineen lääkinnällisen käyttötarkoituksen, tavoitellut vaikutukset ja haittavaikutukset.

Taulukkoa selataan symbolien avulla:

Ruisku Lääkinnällinen käyttötarkoitus
Pokaali Tavoitellut vaikutukset
Kallo Haittavaikutukset
DOPINGAINEET Ruisku_iso Pokaali_iso Kallo_iso
Anaboliset steroidit ja testosteroni Linkki

Sekä testosteroni että anaboliset steroidit ovat luokiteltu reseptilääkkeiksi, joiden käyttö on sallittu ainoastaan lääkeviranomaisten vahvistamien sairauksien hoitoon.

Näitä sairauksia ovat muun muassa aivolisäke- tai kivesperäinen testosteronin vajaatuotanto, erilaiset anemiat, osteoporoosi sekä krooniset tautitilat, joihin liittyy proteiinikatoa ja kudosten hidastunutta parantumista. Testosteronia käytetään myös miesten vaihdevuosioireiden hoitoon.

Linkki

Testosteronin ja anabolisten steroidien käytöllä tavoitellaan yleensä korkeampia hormonipitoisuuksia, jotka johtavat erityisesti poikkijuovaisten lihasten kasvuun.

Linkki

Miehillä testosteroni ja anaboliset steroidit heikentävät hormonitoimintaa, esimerkiksi kiveksissä tapahtuu rakenteellista surkastumista.

Naisilla testosteroni ja steroidit aiheuttavat karvoitusta, äänen madaltumista, rintojen pienenemistä, kaljuuntumista, klitoriksen liikakasvua, iho-ongelmia sekä kuukautiskierron häiriöitä.

Suurina annoksina testosteroni ja anaboliset steroidit vääristävät elimistön rasva-arvoja voimakkaasti, joten niiden käyttö lisää sydän- ja verisuonitautien sekä aivoinfarktin ja -halvauksen riskiä. Ne myös altistavat rytmihäiriöille ja äkkikuolemalle.

Testosteronin ja anabolisten steroidien väärinkäyttö lisää diabeteksen, syöpien ja maksavaurioiden riskiä.

Anaboliset steroidit ja testosteroni vaikuttavat keskushermostoon. Ylisuuria annoksia käyttävistä henkilöistä 20-30 prosentilla ilmenee käyttöjakson aikana mielialahäiriöitä, esimerkiksi masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta ja psykoottisia reaktioita aistiharhoineen.

Dinitrofenoli (DNP) Linkki

2,4,-dinitrofenoli eli DNP on solumyrkky. Kun sitä päätyy ihmisen elimistöön, rasvan palaminen lisääntyy voimakkaasti ja kehon lämpötila nousee.

DNP:tä käytettiin Yhdysvalloissa laihdutuslääkkeenä vuoteen 1938 asti, jolloin sen myrkylliset vaikutukset havaittiin ja käyttö kiellettiin.

Linkki

DNP:tä käytetään rasvan polttamiseen ja painonpudotukseen.

Linkki

DNP:n aiheuttamia myrkytysoireita ovat muun muassa voimakas pahoinvointi, oksentelu, väsymys, tukehtumisen tunne ja hengitysvaikeudet, hikoilu, korkea kuume, sydämen lyöntitiheyden nousu, sydänperäinen rintakipu, päänsärky, levottomuus ja kouristelut.

Pitkäaikainen käyttö voi johtaa kaihiin tai hengenvaaralliseen agranulosytoosiin (valkosolujen vähentyminen). DNP:tä voi sietää kuukausia ilman selviä haittavaikutuksia, mutta käyttäjä voi yhtäkkiä kuolla DNP-myrkytykseen.

Diureetit Linkki

Diureetteja ovat esimerkiksi hydroklooritiatsidi, furosemidi, bumetanidi, spironolaktoni, triamtereeni ja amiloridi. Ne ovat lääkeaineita, jotka lisäävät veden ja suolojen erittymistä virtsaan. Diureetteja käytetään muun muassa kohonneen verenpaineen, sydämen vajaatoiminnan ja turvotustilojen hoidossa.

Linkki

Diureetit poistavat elimistöstä vettä ja suoloja sekä lisäävät virtsan eritystä. Diureetteja käytetäänkin kilpa- ja huippu-urheilun ulkopuolella lähinnä painonpudotukseen.

Linkki

Diureetit aiheuttavat nestetasapaino- ja elektrolyyttihäiriöitä, esimerkiksi hypokalemiaa, jolloin veren kaliumpitoisuus on alentunut. Hypokalemia voi altistaa rytmihäiriöille ja aiheuttaa lihasheikkoutta.

Kaliumia säästävien diureettien tärkein haittavaikutus on hyperkalemia, veren liian korkea kaliumpitoisuus, joka voi myös aiheuttaa lihasheikkoutta ja sydämen toiminnan häiriöitä.

Muita diureettien haittavaikutuksia ovat elimistön kuivuminen, liiallinen verenpaineen lasku, diabeteksen paheneminen ja suurentunut kihtitaipumus.

Haittavaikutukset voivat olla vaarallisia erityisesti runsaan hikoilun yhteydessä. Diureettien dopingkäyttö on aiheuttanut kuolemia.

Efedriini Linkki

Efedriini on sympaattista hermostoa kiihottava piristävä lääkeaine, jota käytetään astman, yskän ja nuhan hoitoon.

Linkki

Efedriiniä käytetetään urheilussa muun muassa parantamaan rasituksen sietokykyä, estämään väsymystä, kiihdyttämään aineenvaihduntaa ja antamaan tehoa harjoituksille.

Linkki

Efedriinin haittavaikutuksia ovat vapina, sydämentykytys ja verenpaineen nousu. Herkille yksilöille tai liian suurina annoksina se voi aiheuttaa sekavuus- ja vainoharhatiloja sekä vakavia sydämen rytmihäiriöitä.

Rasituksen yhteydessä suuret lääkemäärät voivat johtaa lämpöhalvaukseen, vaarallisiin sydämen rytmihäiriöihin ja kuolemaan.

Insuliini Linkki

Yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettua insuliinia käytetään diabeteksen hoidossa pistoksina.

Linkki

Lyhytaikaisen insuliinin käytöllä tavoitellaan lihasmassan kasvattamista ja sitä käytetään muiden dopingaineiden käytön rinnalla.

Insuliinia käytetään myös vähentämään anabolisten steroidien ja kasvuhormonin aiheuttamaa insuliiniresistenssiä, jolla tarkoitetaan insuliinin heikentynyttä kudosvaikutusta maksassa, lihaksissa ja rasvakudoksessa.

Linkki

Insuliinin liiallinen antaminen johtaa varsin nopeasti hypoglykemiaan (liian alhainen verensokeri). Vaikea hypoglykemia voi aiheuttaa tajuttomuutta ja kouristuksia sekä johtaa pysyvään aivovaurioon tai kuolemaan.

Insuliinin kaltainen kasvutekijä (IGF-1) Linkki

Yhdistelmä-DNA-tekniikalla lääketieteelliseen käyttöön valmistettua insuliinin kaltaista kasvutekijää eli IGF-1:tä (rhIGF-1) käytetään Suomessa kasvuhäiriön pitkäaikaishoitoon lapsilla ja nuorilla, joilla on vaikea IGF-1-puutos.

Kasvuhäiriöiden lisäksi rhIGF-1:tä tutkitaan anoreksian hoidossa sekä diabeteksen liittyvän vakavan insuliiniresistenssin hoidossa.

Linkki

IGF-1:n väärinkäytön tarkoituksena on kasvattaa lihasmassaa, saada rasva palamaan tavallista nopeammin sekä nopeuttaa loukkaantumisista paranemista. rhIGF-1 voimistaa kasvuhormonin ja anabolisten steroidien lihaksia kasvattavia vaikutuksia. Sen on myös havaittu vähentävän proteiinien hajotusta.

Linkki

rhIGF-1 saattaa aiheuttaa hypoglykemiaa (veren sokeripitoisuuden aleneminen). Yliannostusten aiheuttama hypoglykemia voi johtaa tajuttomuuteen ja jopa kuolemaan.

Muitaa mahdollisia haittavaikutuksia ovat allergiset reaktiot, päänsärky, kouristukset, pahoinvointi, kallon sisäisen paineen nousu, pahanlaatuisten kasvainten kasvun lisääntyminen ja sydänlihaksen liikakasvu.

Pitkäaikainen yliannostus voi aiheuttaa akromegaliaa (rustojen, otsan, nenän, leuan, käsien ja jalkaterien liikakasvu), sydänlihasmuutoksia sekä rytmihäiriöitä.

Istukkahormoni Linkki

Istukkahormonia muodostuu raskauden aikana äidin elimistössä. Lääkemuotoista istukkahormonia käytetään naisilla hedelmällisyyshoidoissa. Miehille istukkahormonia voidaan käyttää hedelmällisyyden ja viivästyneen puberteetin hoitoon.

Linkki

Anabolisia steroideja väärinkäyttävät pyrkivät ehkäisemään istukkahormonilla niin sanottua hormonilamaa ja käynnistämään elimistön oman testosteronituotannon.

Istukkahormonin ajatellaan myös vaikuttavan lievästi anabolisesti eli lihaksia rakentavasti ja voimaa antavasti, sillä se lisää testosteronin erittymistä kiveksistä elimistön oman luteinisoivan hormonin (LH) tavoin.

Linkki

Istukkahormonin haittavaikutuksina voi esiintyä hormonaalisia häiriöitä. Siksi on suositeltavaa, että istukkahormonia annetaan vain erikoislääkärin tai alan sairaalassa toimivan lääkärin valvonnassa.

Naisilla istukkahormoni lisää monisikiöisten raskauksien riskiä. Jos istukkahormonihoitoa saavalla miehellä on piilevä tai selvä sydämen vajaatoiminta, munuaisten toimintahäiriö, epilepsia tai migreeni, on potilasta seurattava tarkasti, sillä lisääntynyt androgeenituotanto voi aiheuttaa mainittujen tilojen pahentumisen tai uusiutumisen.

Muita mahdollisia haittoja ovat turvotus, rintojen arkuus (myös miehillä) sekä harvemmin verisuonitukokset.

Kasvuhormoni Linkki

Kasvuhormoni on elimistön oma, aivolisäkkeen etulohkosta erittyvä hormoni, jolla on useita kasvuun ja aineenvaihduntaan kohdistuvia toimintoja.

Kasvuhormonia käytetään lääketieteessä lasten kasvuhormonin vaikeissa puutostiloissa ja niin sanotun Turnerin syndrooman hoidossa.

Linkki

Kasvuhormonin käytöllä tavoitellaan anabolisia vaikutuksia, sillä sen ajatellaan lisäävän lihasmassaa, voimaa sekä auttavan elimistöä sopeutumaan voimakkaaseen ruumiilliseen rasitukseen. Kasvuhormonin on myös uskottu nopeuttavan urheiluvammoista paranemista.

Linkki

Kun kasvuhormonia käytetään hoidollisina annoksina, sen yleisimmät haittavaikutukset ovat nesteen kertymisestä johtuvat nivel- ja lihaskivut sekä erilaiset turvotukset, jotka voivat johtaa muun muassa kallon sisäisen paineen kasvuun, silmänpohjan turvotukseen tai rannekanavaoireyhtymään.

Akuutti yliannostus saattaa johtaa ensin hypoglykemiaan (liian matala verensokeri) ja jopa koomaan. Myöhemmin seurauksena on hyperglykemia (korkea verensokeri). Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa sydänlihasrappeutumia, diabetesta ja akromegaliaa (rustojen, sormien ja leuan liikakasvu).

Ihmisperäisen kasvuhormonin käytön on raportoitu lisäävän Creutzfelt-Jakobin taudin ilmaantuvuutta 10 000-kertaisesti normaaliväestöön verrattuna.

Kilpirauhashormoni Linkki

Kilpirauhashormoneilla on tärkeä tehtävä normaalin kasvun, kehityksen, aineenvaihdunnan, ruumiinlämmön sekä verenkierron säätelyssä. Sekä niiden puute että liiallinen määrä aiheuttavat ongelmia elimistölle. Kilpirauhashormoneja saa käyttää lääkkeenä vain lääkärin määräyksestä.

Linkki

Kilpirauhashormonien väärinkäytöllä pyritään muokkaamaan kehon koostumusta kiihdyttämällä aineenvaihduntaa ja polttamalla kehosta rasvaa.

Linkki

Kilpirauhashormonien liiallinen annostus aiheuttaa hypertyreoosin kaltaisia oireita, kuten sydämen tiheälyöntisyyttä, rytmihäiriöitä, ripulia, laihtumista, lämmönsietokyvyn alenemista, unettomuutta, kiihtymystä ja jopa psykooseja.

Pitkään jatkunut tyroksiiniylilääkitys lisää osteoporoosin riskiä. Akuutit suuret tyroksiiniannokset johtavat tyreotoksiseen kriisiin, jonka oireita ovat korkea ruumiinlämpö, sydämen toiminnan pettäminen ja kooma.

Piilevää sydänsairautta sairastavilla voivat sydämeen kohdistuvat haittavaikutukset olla hengenvaarallisia.

Klenbuteroli Linkki

Klenbuteroli on sympatomimeettinen (sympaattista hermostoa kiihottava) beeta-2-agonisti, jota käytetään lähinnä hevosten astmalääkkeenä.

Linkki

Klenbuterolilla on anabolinen eli kudoksia kasvattava vaikutus. Se lisää poikkijuovaisten lihasten valkuaispitoisuutta samalla kun lihasten glykogeeni ja elimistön rasvavarastot palavat.

Klenbuteroli on eräs yleisimmistä painonpudotukseen ja rasvanpolttamiseen sekä lihasmassan kasvattamiseen käytetyistä aineista.

Linkki

Klenbuterolin haittavaikutuksia ovat muun muassa vapina, sydämentykytys, rytmihäiriöt, lihaskrampit ja elektrolyyttihäiriöt. Rytmihäiriöt ja hypokalemia (veren alhainen kaliumpitoisuus) voivat hoitamattomina johtaa kuolemaan.

Klomifeeni Linkki

Klomifeeni on antiestrogeeninen lääke, jota käytetään hedelmällisyyshoitoihin. Valmistetta saa käyttää vain gynekologin, urologin tai alan sairaalassa työskentelevän lääkärin valvonnassa. Naisilla klomifeenilla pyritään saamaan aikaan munasolun irtoaminen. Miehillä hoidolliset annokset kiihdyttävät testosteronin eritystä.

Linkki

Anabolisia steroideja väärinkäyttävät miehet käyttävät usein oheislääkkeenä klomifeenia tai jotakin muuta antiestrogeenia.  Klomifeenin tarkoituksena on tällöin estää anabolisten steroidien väärinkäytön aiheuttamia estrogeenihaittoja, kuten miesten rintojen liikakasvua ja veren hyytymishäiriöitä.

Linkki

Kun klomifeenia käytetään hoidollisina annoksina, haittavaikutuksia esiintyy 10-20 prosentilla potilaista. Yleisiä haittavaikutuksia ovat muun muassa päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja oksentelu, hermostuneisuus, unettomuus sekä näköhäiriöt.

Naisilla klomifeeni saattaa aiheuttaa monisikiöraskauksia ja kohtuverenvuotoa. Naisille tulisikin aina suorittaa gynekologinen tutkimus ennen klomifeenin käytön aloittamista.

Jatkuvassa käytössä tai suuria annoksia käytettäessä klomifeeni saattaa lisätä hormonaalisten syöpien riskiä. Klomifeeni voi aiheuttaa myös näköhäiriöitä, veritulppia ja miehillä rintarauhasten suurenemista.

Melanosyyttejä stimuloiva hormoni (MSH) Linkki

Melanosyyttejä stimuloiva hormoni (MSH) säätelee ihon pigmenttisolujen eli melanosyyttien toimintaa. Siitä on valmistettu erilaisia synteettisiä johdannaisia, joita ovat esimerkiksi Melanotan I (afamelanotidi) ja Melanotan II (ns. barbie-lääke).

Afamelanotidia on alustavasti tutkittu esimerkiksi erytropoieettisen protoporfyrian (EPP) hoidossa. Erytropoieettinen protoporfyria on sairaus, jonka oireena on muun muassa ihon epänormaali herkkyys auringonvalon vaikutukselle. α-MSH -analogeja on tutkittu myös erektiohäiriöiden hoidossa.

Linkki

Synteettisiä MSH-analogeja, kuten Melanotan II -valmistetta eli niin sanottua barbie-lääkettä, käytetään niiden ruskettavan vaikutuksen vuoksi, painonpudotukseen sekä libidon lisäämiseen.

Linkki

Synteettisten MSH-johdannaisten haittavaikutuksia ovat muun muassa pahoinvointi, oksentelu, kasvojen punastuminen ja väsymys. Niiden on lisäksi havaittu aiheuttavan spontaaneja erektioita, venyttelyä ja haukottelua.

Modafiniili Linkki

Modafiniili on piriste, joka poikkeaa rakenteeltaan ja vaikutuksiltaan amfetamiinista, efedriinistä ja muista stimulanteista. Modafiilia käytetään narkolepsian ja muiden päiväaikaista uneliaisuutta aiheuttavien tilojen hoitoon. Sitä käytetään myös satunnaisesti muisti- ja huomiokykyhäiriöiden, Alzheimerin taudin ja masentuneisuuden hoidossa.

Linkki

Modafiniili lisää kognitiivista suorituskykyä ja keskittymiskykyä. Se pidentää väsymykseen saakka suoritettua liikuntasuoritusta erityisesti pitkäkestoisessa liikunnassa. Modafiniilin uskotaan myös vähentävän ruokahalua.

Linkki

Modafiniili voi aiheuttaa mielihyvää ja riippuvuutta, mutta selvästi vähemmän kuin amfetamiini. Se on hoidollisina annoksina hyvin siedetty, mutta sivuvaikutuksina voi esiintyä unettomuutta, päänsärkyä, hermostuneisuutta, ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta, verenpaineen nousua ja sydänoireita.

Pitkäketjuinen IGF-1 (LR3IGF-1) Linkki

Pitkäketjuinen insuliinin kaltainen kasvutekijä eli LR3IGF-1 on tutkimuskäytössä oleva IGF-1:n johdannainen. Se ei ole lääkkeellisessä käytössä.

Linkki

Pitkäketjuisen IGF:n väärinkäytön tarkoituksena on kasvattaa lihasmassaa, saada rasva palamaan tavallista nopeammin sekä nopeuttaa loukkaantumisista paranemista.

Linkki

Pitkäketjuisen insuliinin kaltaisen kasvutekijän kaikkia haittavaikutuksia ei ole selvitetty. Haittavaikutukset ovat todennäköisesti samankaltaisia kuin tavallisen IGF-1:n eli mekasermiinin.

Akuutti yliannos aiheuttaa luultavasti voimakasta hypoglykemiaa eli veren sokeripitoisuuden alenemista, joka voi johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.

Muita haittavaikutuksia voivat olla allergiset reaktiot, päänsärky, kouristukset, pahoinvointi, kallon sisäisen paineen nousu, pahanlaatuisten kasvainten kasvun lisääntyminen ja sydänlihaksen liikakasvu.

Pitkäaikainen käyttö suurehkoin annoksin voi aiheuttaa akromegaliaa (rustojen, otsan, nenän, leuan, käsien ja jalkaterien liikakasvu), sydänlihasmuutoksia sekä rytmihäiriöitä.

Tamoksifeeni Linkki

Tamoksifeeni on antiestrogeeninen lääkeaine, jota käytetään rintasyövän hoitoon.

Linkki

Anabolisten steroidien väärinkäyttäjät pyrkivät estämään tamoksifeenilla anabolisten steroidien aiheuttamia estrogeenisia haittoja, kuten rintojen liikakasvua ja veritulppia.

Linkki

Tamoksifeenin haittavaikutuksia ovat muun muassa pahoinvointi, oksentelu, turvotukset ja ihottumat.

Tamoksifeenihoitoa saavilla potilailla on todettu myös näköhäiriöitä, kuten sarveiskalvomuutoksia, kaihia ja retinopatiaa (silmänpohjan verkkokalvon rappeuma). Tamoksifeenin pitkäaikaisen käytön on epäilty lisäävän joidenkin syöpien riskiä. Naisilla tamoksifeeni aiheuttaa kuukautishäiriöitä.

Jaa

 

dopinglinkki.fi